Nové okná - Cesta k úsporám

Možnosti tepelnej izolácie okien


Možnosti tepelnej izolácie okien v rodinnom dome

Jednou z najúčinnejších stavebných úprav, aké je možné zrealizovať pri znižovaní energetickej náročnosti rodinného domu či bytu, je zateplenie obvodového plášťa budovy. U starších domov sú z hľadiska možných únikov tepla často najrizikovejšie otvorové konštrukcie – inými slovami okná a dvere.

Prečo tepelne izolovať okná a dvere


Súčasné moderné materiály a technológie v oblasti tepelnej izolácie okien dnes pri správnom výbere naopak umožňujú, aby okná a dvere maximálne prispeli k úsporám v rámci celkovej energetickej bilancie budovy.

Ak premýšľate nad tým, ako znížiť náklady na energie v rodinnom dome, tepelnú izoláciu okien a dverí by ste mali riešiť v prvom rade.

Energeticky účinné okná a dvere môžu prispieť k úsporám energií až o štvrtinu. Ďalšími opatreniami je možné dosiahnuť úspory energií aj vyššie ako 60 %.

Predovšetkým v prípadoch, keď bývate v dome, ktorý je starší ako 10 rokov, je veľmi pravdepodobné, že okná a dvere sú z hľadiska tepelnej izolácie veľmi nedostačujúce. Zateplením alebo výmenou takýchto okien a dverí môžete vyriešiť niekoľko problémov a získať viaceré výhody:

 • Ušetríte až štvrtinu nákladov na vykurovanie.
 • Dosiahnete úsporu energií na klimatizáciu a umelé osvetlenie.
 • Zredukujete alebo úplne odstránite rosenie okien a orosovanie sklenených výplní vchodových dverí.
 • Zvýšite užívateľský komfort bývania – viac denného svetla a zlepšenie zvukovej izolácie.
 • Šetríte prírodu – úspora energií znižuje emisie CO2 a prispieva k udržateľnejšiemu štýlu života.

Menej náročné zateplenie okien a dverí je užitočné, ale nemusí byť dostatočné


Špeciálne vlastnosti okien - lepšia tepelná a zvuková izolácia

Existuje niekoľko spôsobov, ako zatepliť staršie okná a dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie aj bez väčších investícií či rozsiahlych stavebných prác. Sú síce menej účinné než radikálnejšie opatrenia v podobe výmeny celých okien a dverí, ale aj menšia úspora je lepšia ako žiadna.

Preto v starších domoch s oknami s nedostatočnou tepelnou izoláciou, alebo úplne bez nej, sa určite vyplatí učiniť niektoré z nasledujúcich opatrení:

Úspora nákladov vďaka výmene okien
 • Výmena skiel za energeticky účinnejšie (prípadne aj s výmenou dištančných rámikov).
 • Aplikácia silikónových, molitanových, hliníkových či terrmoplastických tesnení do okenných rámov.
 • Tmelenie okenných rámov.
 • Renovácia izolácie okolo okien.
 • Výmena či utesnenie parapetov.
 • Použitie závesov.
 • Inštalácia externého tienenia – predokenné rolety sú účinné v zime aj v lete.
 • Tesnenie zárubní dverí a poddverové tesnenie s kefkou.
 • Inštalácia prahov alebo ich utesnenie.

Uvedené opatrenia sú síce menej náročné na financie a väčšinu z nich môžete realizovať svojpomocne, ale ak chcete dosiahnuť výraznejšie úspory energií, úprava a utesnenie starších okien nestačí.

Odporúča sa spolupracovať s odborníkmi a tí vám pravdepodobne poradia, aby ste v prvom rade realizovali výmenu okien a dverí, prípadne výmenu doplnili aj ďalšími opatreniami na zateplenie obvodovej konštrukcie domu a inštaláciou úsporných zdrojov tepla a energie.

Prečo utesnenie starých okien a výmena skla vždy nestačí


Pri zlepšovaní celkovej energetickej bilancie staršieho domu často nestačí iba preskliť alebo utesniť pôvodné okná a dvere. Schopnosť tepelnej izolácie totiž nezávisí iba od tepelnoizolačných vlastností skla – veľký podiel na únikoch tepla majú aj iné faktory:

 • Izolačné vlastnosti starých rámov sú v porovnaní s modernými až o 30 % horšie.
 • Zastaralé dištančné rámiky (často hliníkové) spôsobujú ochladzovanie skla a rosenie.
 • Masívne úniky tepla zapríčiňujú aj „tepelné mosty“ spôsobené nesprávnym osadením okien.
 • Staršie okná s dvojsklami majú schopnosť tepelnej izolácie minimálne o 40 % nižšiu ako trojsklá.

Všetky uvedené nedostatky je možné vyriešiť výmenou celých okien za moderné tepelnoizolačné okná s trojsklami.

Výmena okien vyrieši viac než len úniky tepla


Porovnanie okien - dvojsklo, trojsklo, drevené, plastové, špaletové

Kvalitné trojsklo s dištančným rámikom

Výmenou okien s dvojsklom za okná so správne vybraným izolačným trojsklom môžete znížiť energetické straty vášho bývania o 50 až 80 percent. Na tepelnú izoláciu majú vplyv nielen správne vybrané sklá so špeciálnymi vlastnosťami podľa umiestnenia okna vzhľadom k svetovým stranám, ale aj ďalšie parametre okien:

 • Kvalitné okenné rámy s dostatočnou schopnosťou tepelnej izolácie.
 • Dištančné rámiky z kompozitného plastu (SWISSPACER ULTIMATE) – pôsobia aj proti roseniu okien.
 • Účinné utesnenie medzipriestorov medzi sklami a vyplnenie inertným plynom (argón) má tiež veľký vplyv na tepelnú izoláciu.
 • Správne osadenie okien do stavebných otvorov a účinné utesnenie ostenia okien.
 • Vhodné kovanie a tesnenie okenných rámov s možnosťou nastavenia tzv. mikrovetrania, alebo úplného utesnenia pre potreby rekuperácie (riadeného vetrania).
 • Protislnečné sklá na južnej, juhovýchodnej a juhozápadnej strane chránia pred prehrievaním interiéru a umožnia úsporu nákladov na klimatizáciu (na 1 deň prevádzky klimatizácie je potrebné desaťkrát viac energie ako na jeden deň vykurovania v zimnom období). Protislnečné sklá od Saint-Gobain Galss poskytujú dostatočnú ochranu pred prehrievaním bez obmedzenia svetelného komfortu a potreby zvýšených nákladov na umelé osvetlenie.
 • Špeciálne sklá s vysokým solárnym faktorom – pomocou solárnych ziskov ohrievajú interiér zadarmo teplom zo slnečného žiarenia a udržiavajú tepelný komfort aj v blízkosti okien.
 • Účinné tepelnoizolačné sklá odrazia od povrchu skla maximum tepla späť do miestnosti a minimalizujú tak úniky tepla.
 • Kombinácia vrstvených skiel s bezpečnostnou fóliou a teplnoizolačných skiel v rámci izolačných trojskiel poskytuje zaskleniu bonus v podobe bezpečnostných a protihlukových vlastností.
 • Extrémne transparentné sklá zaplavujú interiéry denným svetlom a umožňujú úsporu energií na umelé osvetlenie.

Ak uvažujete o zateplení domu, konzultujte možnosti s odborníkmi, ktorí na základe výpočtu tepelných strát vášho domu navrhnú optimálne riešenie zateplenia okien aj celého domu tak, aby úpravy umožnili minimalizáciu únikov tepla a čo najväčšie úspory energií nielen na vykurovanie, ale aj na umelé osvetlenie a prevádzku klimatizácie v letných mesiacoch.

Pri výbere izolačných okien zvážte všetky možné vlastnosti


Ak uvažujete o výmene okien s cieľom zlepšiť tepelnú izoláciu, oplatí sa súčasne zvážiť aj ďalšie špeciálne vlastnosti skiel a zvýšiť komfort bývania aj iným spôsobom než znížením tepelných strát.

Okná so správne zvolenými modernými trojsklami môžu v sebe kombinovať schopnosť tepelnej izolácie, solárnych ziskov, zvukovej izolácie, excelentnú svetelnú priestupnosť a bezpečnostné vlastnosti.

Pri výbere skiel do nových okien sa vyplatí zvážiť a využiť čo najviac parametrov skla.

Ktoré parametre okien a skiel sú dôležité pre úsporu energií a komfort bývania?


Ochrana proti hluku


Na začiatku plánovania zasklenia je nutné popremýšľať o tom, či za oknom nie je rušná ulica, železničná trať, detské ihrisko alebo iný zdroj hluku, ktorý by mohol oknami prenikať do interiéru a pôsobiť rušivo. Riešením sú špeciálne protihlukové okná s vrstveným sklom SGG STADIP SILENCE s protiakustickou fóliou vlepenou medzi dve vrstvy skla.

Protihlukové sklá sú hrubšie, takže vyžadujú väčšiu hĺbku rámov a dostatočne masívne steny. Preto je potrebné pri výmene okien riešiť potrebu zvukovej izolácie v prvom rade. Dodatočná protihluková úprava nie je možná.

Ukazovateľom schopnosti okna tlmiť intenzitu zvuku prenikajúceho do interiéru z vonkajšieho prostredia je takzvaný index nepriezvučnosti (Rw).

Bezpečnostné vlastnosti


Nižšie náklady na vykurovanie vďaka výmene okien
Bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT

Z rovnakého dôvodu ako v prípade akustických skiel je nutné zohľadniť aj potrebu bezpečnostných vlastností okien na začiatku plánovania zasklenia. Bezpečnostné vrstvené sklá VSG sú zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev skla spojených fóliou z polyvinyl butyralu (PVB).

Hrúbka bezpečnostného trojskla vyžaduje masívnejšiu konštrukciu rámov a múrov, v ktorých sú okná zabudované. Podľa požadovanej bezpečnostnej triedy sa pri vrstvených sklách zvyšuje počet a hrúbka vrstiev skla aj fólií, takže hrubším rámom musia vyhovovať aj stavebné otvory.

Vrstvené bezpečnostné sklo SGG STADIP SAFE (VSG) je určené na ochranu osôb. Vlepená fólia po rozbití udrží zvyškovú celistvosť sklenenej plochy, takže črepy sa nevysypú. Znižuje sa tak nebezpečenstvo zranenia osôb.

SGG STADIP PROTECT (VSG) okrem zvyškovej celistvosti môže znížiť riziko prepadnutia osôb či preniknutia predmetov cez zasklenú plochu. Počet a hrúbka vrstiev skla a fólií určuje bezpečnostnú triedu zasklenia – mieru odolnosti voči pokusom o prerazenie.

SGG SECURIT STADIP (VSG) je vrstvené bezpečnostné sklo s bezpečnostnou fóliou, vyrobené z tepelne tvrdeného (kaleného) skla SGG SECURIT (ESG), takže poskytuje oveľa vyššiu odolnosť voči nárazom aj poškodeniu v dôsledku teplotného šoku.

SGG SECURIT (ESG) je tepelne tvrdené (kalené) sklo s vysokou odolnosťou voči poškodeniu v dôsledku teplotného šoku, preto je vhodné všade tam, kde hrozí prudké striedanie teplôt – vydrží teplotu až 200 °C. Toto sklo je až 5 × odolnejšie proti nárazu.

Solárny faktor g


Solárny faktor g – súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia – určuje, koľko percent slnečnej energie prepustí sklo do interiéru. Čím je tento faktor vyšší, tým viac tepla zo slnka je možné získať na zvýšenie teploty v interiéri.

Tento proces sa označuje ako solárne zisky – tie sú výhodné najmä v zime a v miestnostiach na severnej strane budov, kde pomáhajú znižovať spotrebu energií na vykurovanie.

Tepelné zisky tepelnoizočných skiel

Tepelné zisky tepelnoizočných skiel


Protislnečné sklá s nízkym solárnym faktorom v lete bránia prehrievaniu interiéru a znižujú tak náklady na klimatizáciu. Používajú sa predovšetkým na južnej strane a tam, kde je žiadúca ochrana proti slnečnému žiareniu bez použitia externého tienenia.

Extrémne účinné protislnečné vlastnosti vykazuje transparentný povlak s 3 vrstvami striebra s protislnečným povlakom SGG COOL-LITE XTREME 70-33, alebo povlaky s 2 vrstvami striebra triedy SKN s trochu vyšším solárnym faktorom ale súčasne aj s vyšším prestupom svetla – SGG COOL-LITE SKN 176 a SGG COOL-LITE SKN 183.

Súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug


Najčastejšie sledovaný koeficient tepelného prestupu Ug (W/m²K) je ukazovateľom toho, ako dobre sklo izoluje. Definuje mieru schopnosti okna neprepustiť teplo smerom von tým, že ho odrazí späť do miestnosti.

Súčiniteľ prestupu tepla celým oknom Uw


Uw (W/m²K) informuje o budúcich celkových stratách energie prostredníctvom kompletných otvorových výplní. Uw je kombináciou hodnoty Ug (schopnosť skla zabrániť úniku tepla) a Uf (schopnosť rámu zabrániť úniku tepla).

Čím je hodnota Uw nižšia, tým lepšie, pretože to znamená, že v dome sa udrží viac tepla. Ug je väčšinou nižší ako Uf, takže tepelnoizolačné vlastnosti skla sú pri hodnotení tepelných vlastností okien veľmi dôležité.

Uw okien a dverí v obvodovej stene by podľa normy mala byť 0,85, ale odporúča sa hodnota 0,65, ktorú je možné pri použití moderných okenných rámov a skiel bez problémov dosiahnuť. Bežne používaným produktom s vysokou energetickou účinnosťou je napríklad tepelnoizolačné sklo SGG PLANITHERM XN. Pre dosiahnutie vyššej účinnosti a pre použitie v nízkoenergetických a pasívnych domoch je vhodnejšie sklo SGG ECLAZ.

Priepustnosť svetla LT


Výhody protislnečných skiel

Množstvo svetla, ktoré sa cez sklo dostane do interiéru, vyjadruje svetelná priestupnosť LT, ktorá sa udáva sa v percentách. Čím viac denného svetla sklo prepustí do miestnosti, tým väčšia bude úspora nákladov na umelé osvetlenie.

Preto je pri znižovaní energetickej náročnosti domu dôležité venovať pozornosť aj hodnote LT. Excelentnou svetelnou priepustnosťou disponuje napríklad float sklo SGG DIAMANT, protislnečné sklo SGG COOL-LITE SKN 183 alebo inovatívne sklo SGG ECLAZ, ktoré kombinuje extrémnu svetelnú priepustnosť, vysoké solárne zisky a skvelú energetickú účinnosť.

Vonkajšia reflexia LR


Vonkajšia svetelná reflexia LR vyjadruje v percentách koľko svetla sa od skla odrazí pri pohľade zvonku. „Zrkadlenie“ je predovšetkým dizajnová záležitosť – trendom sú skôr neutrálne sklá s nízkou reflexiou.

Ako najlepšie využiť parametre a špeciálne vlastnosti skla


Izolačné okná - tepelnoizolačné, protihlukové

Pre tepelnú izoláciu okien sú najdôležitejšie nasledujúce parametre:

 • Súčiniteľ prestupu tepla Ug (bráni únikom tepla cez sklo)
 • Súčiniteľ prestupu tepla celým oknom Uw (bráni únikom tepla cez celé okno)
 • Solárny faktor g – vysoké hodnoty (teplo získané zadarmo zo slnečného žiarenia)

Celkovú úsporu energií v dome môžu zlepšiť aj ďalšie parametre:

 • Priepustnosť svetla LT (úspora energie za umelé osvetlenie)
 • Solárny faktor g – nízke hodnoty (bráni prehrievaniu – úspora energie za klimatizáciu)

Komfort bývania môžu výrazne zlepšiť nasledujúce parametre:

 • Nepriezvučnosť Rw (ochrana pred prenikaním nežiadúceho hluku z exteriéru)
 • Bezpečnostné vlastnosti (ochrana pred mechanickým poškodením, zranením a vlámaním)
 • Priepustnosť svetla LT (záplava denného svetla poskytuje v interiéroch svetelný komfort)
 • Nízky solárny faktor g (protislnečná ochrana minimalizuje prehrievanie v letných mesiacoch)
 • Vysoký solárny faktor g (solárne zisky v zime poskytujú v zime tepelný komfort aj blízko okien)

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen


Ak si chcete overiť, aké vlastnosti zasklenia je možné dosiahnuť pri rôznych kombináciách funkčných skiel od Saint-Gobain Glass v rámci okien s dvojsklami a trojsklami, využite online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre.

Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteľoch prestupu tepla, nepriezvučnosti, bezpečnostnej triede a ďalších vlastnostiach. Aplikácia je intuitívna a zadarmo. Ocení ju aj váš architekt či dodávateľ okien. Aplikáciu Calumen nájdete na www.calumen.com.


Aplikácia Calumen

Získajte dotáciu na zníženie energetickej náročnosti domu z programu OBNOV DOM


Ak máte rodinný dom starší ako 10 rokov, môžete využiť na financovanie stavebných úprav vedúcich k zatepleniu a zníženiu energetickej náročnosti domu príspevok z dotačného programu Obnov dom.

Ak rekonštrukciou domu dosiahnete úsporu energií aspoň 30 %, výška pomoci môže dosiahnuť až na 14 000 €. Ešte vyšší príspevok – až 19 000 € – môžete získať v prípade, že pri rozsiahlejších stavebných úpravách domu dosiahnete úsporu energií viac ako 60 %.

Dotačný program Obnov dom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a jeho poslaním je poskytnutie príspevkov na obnovu starších rodinných domov s cieľom podporiť boj s klimatickou a energetickou krízou.

Jednou zo základných podmienok získania dotácie je súbor opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností rodinných domov postavených pred rokom 2013 – príspevok je možné získať, ak majiteľ rodinného domu zrealizuje aspoň jedno z povinných opatrení (skupina opatrení A), ktorými sú nasledujúce stavebné zatepľovacie úpravy:

 • Výmena otvorových konštrukcií, čiže okien a dverí
 • Zateplenie obvodového plášťa (zateplenie fasády)
 • Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne
 • Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

Opatrenia sú uvedené v poradí podľa výšky dotácie na uznateľné náklady na m2 (od 75 €/m2 do 20 €/m2).

Pretože ďalšou podmienkou pridelenia dotácie je dosiahnutie úspory energií minimálne o 30 %, odporúča sa kombinovať zatepľovacie stavebné úpravy zo skupiny A s ďalšími opatreniami zo skupiny B1–B5:

Skupina opatrení B1 – inštalácia zdroja energie

Skupina opatrení B1 - Obnov dom
Trojsklo s dištančným rámikom SWISSPACER ULTIMATE

*

 • Tepelné čerpadlo typu voda-voda, zem-voda alebo vzduch-voda
 • Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch
 • Fotovoltické panely
 • Solárny kolektor
 • Plynový kondenzačný kotol
 • Systém rekuperácie (riadené vetranie so spätným získavaním tepla)
 • Iný tepelný zdroj s nízkou energetickou náročnosťou

Skupina opatrení B2–B5:

Skupina opatrení B2 - B5 - Obnov dom

* Zdroj: www.obnovdom.sk

 • Zelená strecha (B2) – intenzívna alebo extenzívna
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu (B3) – podzemná s čerpadlom, alebo nadzemná s čerpadlom či bez čerpadla
 • Tieniaca technika (B4) – vonkajšie žalúzie a rolety
 • Odstránenie azbestu (B5) – rozobratie, odvoz a uskladnenie obkladov stien alebo strešnej krytiny

Vhodnou kombináciou viacerých opatrení je možné dosiahnuť aj väčšiu celkovú úsporu energií a výraznejšie tak znížiť náklady na energie pri užívaní domu. Ak majiteľ domu pomocou viacerých opatrení dosiahne úsporu energií väčšiu ako 60 %, môže získať z programu Obnov dom príspevok až vo výške 19 000 €.

Do nákladov na obnovu domu sú započítateľné aj náklady na projektovú dokumentáciu, projektové energetické hodnotenie, energetický certifikát východiskového stavu RD, energetický certifikát stavu po obnove a ďalšie výdavky spojené so zateplením obvodového plášťa.

Podrobné informácie o opatreniach, na ktoré môžete získať príspevok z dotačného programu nájdete na webových stránkach obnovdom.sk.