Nové okná - Cesta k úsporám

Staré a nové okná – v čom je rozdiel


Porovnanie okien - aké okná na dom?

Okná ako súčasť stavby nemajú význam iba z hľadiska dizajnu či ako portál pre prístup denného svetla do interiéru. Mali by spĺňať aj požiadavky na tepelnú izoláciu, ochranu pred vetrom, vlhkosťou, slnečným žiarením a nežiadúcim hlukom, prípadne môžu mať aj bezpečnostné vlastnosti – odolnosť voči mechanickému poškodeniu či požiaru.

Štandardné staršie okná vyrobené pred viac ako desiatimi rokmi však majú iba základné funkcie s veľmi nízkymi tepelnoizolačnými vlastnosťami a bez dodatočných benefitov.

Súčasné technológie pritom ponúkajú vlastnosti skiel a okien, aké boli pred desiatimi až dvadsiatimi rokmi nepredstaviteľné.

V spolupráci s odborníkmi však každý majiteľ domu môže výmenou starých okien za nové získať nielen zlepšenie tepelnej izolácie a úsporu nákladov za energie na vykurovanie ale pri vhodnom výbere nových okien aj výrazné zvýšenie užívateľského komfortu a ďalšie úspory energií za umelé osvetlenie a klimatizáciu.

Úspora nákladov vďaka výmene okien

6 dôvodov pre výmenu okien


Úspora nákladov na vykurovanie


Ak bývate v rodinnom dome, zabezpečenie tepla na vykurovanie môže predstavovať viac ako 75 % z celkovej spotreby energie.

Pretože nezanedbateľný podiel na tepelných stratách majú staré nevyhovujúce okná, oplatí sa ich kvalite venovať pozornosť. Cez staré nevyhovujúce okná môže z interiéru unikať až polovica tepla, preto – ak uvažujete o úsporách nákladov na energie – má výmena starých okien za nové obrovský potenciál.

Drevené, oceľové, hliníkové aj plastové okná staršie ako 10 rokov sú spravidla z pohľadu tepelnej izolácie nevyhovujúce. Ak sa chcete presvedčiť o úrovni tepelnej izolácie svojich starých okien, odporúčame objednať si u odborníkov zmeranie tepelných únikov termokamerou.

Výmena starých okien so zdvojeným sklom za moderné nové okná s izolačným dvojsklom (ak stavebná konštrukcia neumožňuje použitie okien s trojsklom) môže znížiť úniky tepla až o polovicu.

Zmeranie tepelných únikov termokamerou

Ak sa rozhodnete investovať do nových okien s trojsklom a konštrukcia stavby to umožňuje, tepelnú izoláciu zvýšite viac než 3–4násobne.

Náklady na vykurovanie je možné znížiť aj pomocou použitia moderných skiel s vysokým solárnym faktorom (g). Predovšetkým na severnej a západnej strane sa v súčasnosti používajú inovatívne sklá, ktoré umožňujú vysoké solárne zisky a zásobujú interiéry teplom získaným zo slnečného žiarenia, ktoré je zadarmo.

Úspora nákladov na klimatizáciu


Významné úspory nákladov na energie umožňujú aj moderné protislnenčné sklá s nízkym solárnym faktorom (g), ktoré minimalizujú prehrievanie miestností v lete, takže znižujú potrebu použitia klimatizácie – používajú sa predovšetkým na južnej strane domov.

Úspora nákladov na umelé osvetlenie


Moderné sklá majú v porovnaní so zasklením používaným pred viac ako desiatimi rokmi oveľa vyššiu priepustnosť svetla (LT). Aj v prípade, že ide o protislnečné sklo, vpúšťa do interiéru oveľa viac denného svetla než staršie typy skiel. Ak oknami vstupuje do interiéru dostatok prirodzeného denného svetla, skracuje to čas, kedy je nutné používať umelé osvetlenie – to je ďalší spôsob, ako dosiahnuť úsporu nákladov na energie.

Rosenie okien v zime

Estetika a životnosť


Staré okná sú často nevzhľadné – drevené okná môžu mať popraskané či zdeformované rámy, plastové okná majú často vyblednutú či zmenenú farbu. Plastové okná staršie ako 10 rokov sú z materiálov, ktoré majú oveľa nižšiu životnosť ako súčasné moderné plastové okná, často sú z dôvodu absencie kovovej výstuhy pokrivené, takže dostatočne netesnia a problematicky sa zatvárajú a otvárajú.

Moderné okná majú oveľa vyššiu životnosť, sú z kvalitnejších materiálov, ktoré sú odolnejšie voči zmenám farby a tvaru. Nové plastové okná sa vyrábajú s kovovými výstuhami, čo znižuje riziko skrútenia a pokrivenia.

Technické nedostatky


K ďalším dôvodom pre výmenu okien patrí nevhodné osadenie okien bez dostatočného utesnenia okolo rámu, ktoré je dôvodom prefukovania okolo okien. Nevyhovujúce utesnenie samotných rámov a skiel s nedostatočnou izoláciou proti vlhkosti spôsobuje rosenie a vytváranie plesní. Častým problémom je aj absencia či staršie typy celoobvodových kovaní, ktoré neposkytujú taký užívateľský komfort, ako súčasné.

V súčasnosti sa venuje oveľa väčšia pozornosť aj osadeniu a utesneniu okien pri montáži do stavebných otvorov. Tým sa znižuje nielen riziko únikov tepla, ale aj nepríjemné rosenie. Rosenie je možné minimalizovať použitím kvalitných tzv. teplých dištančných rámikov (napr. SWISSPACER).

Moderné okenné kovanie tiež zlepšuje tepelnú izoláciu, možnosti vetrania a komfort pri používaní okien. Obľúbené sú aj automatické systémy vetrania či otvárania pre strešné okná na diaľkové ovládanie.

Špeciálne benefity moderných okien pre komfortnejšie bývanie


Nové technológie a inovatívne sklá umožňujú – na rozdiel od starších okien – výrazné zlepšenie užívateľského komfortu.

Zvuková izolácia – použitie špeciálnych zvukovoizolačných skiel so špeciálnou akustickou fóliou vo vnútri skla môže výrazne znížiť prienik nežiadúceho hluku z rušnej ulice do interiéru.

Bezpečnostné vlastnosti – špeciálne vrstvené sklá s bezpečnostnou fóliou znižujú riziko mechanického poškodenia skla a prieniku osôb či predmetov cez plochu zasklenia. V prípade, že sa predsa len sklo rozbije, fólia udrží zvyškovú celistvosť skla až do výmeny – sklenené črepy zostanú nalepené na fólii, takže sa znižuje riziko zranenia osôb.

Projekt pre obnovu rodinného domu

Tepelne tvrdené sklo je až 5× odolnejšie voči mechanickému poškodeniu a pretože odolá rozdielu teplôt až 200 °C, znižuje aj riziko praskania v dôsledku teplotného šoku. V prípade rozbitia sa toto sklo rozsype na drobné kúsky s tupými hranami, takže riziko zranenia je minimálne.

Špeciálnu kategóriu tvoria aj protipožiarne okná a dvere so špeciálnym bezpečnostným sklom odolným proti vysokým teplotám, ktoré znižuje riziko šírenia požiaru. Bezpečnostné okná sú veľkým prínosom všade tam, kde je potrebné chrániť osoby či majetok.

Kedy vymeniť okná


O výmene okien by ste mali uvažovať, ak je pre vás zaujímavá úspora nákladov na energie. Výmenou starých okien s dvojsklom za nové okná s vhodne zvoleným izolačným trojsklom môžete znížiť celkové energetické straty vášho bývania o 50 až 80 %.

V spolupráci so špecializovanou firmou je možné okná vymeniť kedykoľvek. Výmena v celom dome či byte trvá 1–2 dni. Dôležité je aj to, aby okná boli vyrobené na mieru a so zasklením, ktoré plne vyhovuje požiadavkám majiteľa objektu, rešpektuje orientáciu podľa svetových strán, prípadne potrebu zvukovej izolácie či bezpečnostných vlastností.

Pri výmene okien je veľmi výhodné využiť možnosť získania príspevku v rámci štátneho dotačného programu Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky s cieľom podporiť boj s klimatickou a energetickou krízou, ktorý ponúka finančné príspevky na obnovu starších rodinných domov. Jenou z podmienok získania dotácie je dosiahnutie úspory energií aspoň o 30 %.

V čom sa najviac odlišujú nové okná od starých?


Výmena okien v rodinnom dome

Mali by ste vedieť, že pre tepelnú izoláciu okna je dôležitý súčiniteľ prestupu tepla celého okna (Uw) – závisí od prestupu tepla okenného rámu (Uf), prestupu tepla izolačného skla (Ug) a dištančného rámika (ψ).

Výsledná hodnota závisí od pomeru vzájomných plôch a obvodov. Napríklad staré zdvojené okná alebo staré plastové okná a eurookná zo začiatku deväťdesiatych rokov dosahujú hodnoty Uw len okolo 3,0 W/(m2K) – to je hodnota, ktorá nevyhovuje ani aktuálnym normám, ani požiadavkám na ekonomické a udržateľné hospodárenie s energiami.

Moderné okná s dvojsklom majú súčiniteľ prestupu tepla oknom (Uw) približne 1,2 W/(m2K) a okná s izolačným trojsklom medzi 0,72 až 1,0 W/(m2K). Investícia do výmeny starých okien za nové sa teda určite oplatí.

Pri výbere zasklenia odporúčame informovať sa o moderných funkčných typoch izolačného zasklenia, ktoré v zime výrazne obmedzujú úniky tepla a v lete naopak chránia interiér pred prehrievaním.

Hodnoty, ktoré je potrebné sledovať v prípade zasklenia:

  • Súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug (W/m²K) – definuje mieru schopnosti okna neprepustiť teplo smerom von tým, že ho odrazí späť do miestnosti. Hodnota Ug by mala byť čo najnižšia.
  • Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia g – určuje, koľko percent slnečnej energie prepustí sklo do interiéru. Čím je tento faktor vyšší, tým viac tepla zo slnka je možné získať na zvýšenie teploty v interiéri. Sklo s nízkym faktorom g naopak bráni prieniku slnečného žiarenia a chráni interiér pred prehrievaním.
Kvalitné trojsklo s dištančným rámikom

Hodnota, ktorú je potrebné sledovať pri výbere okien (vrátane rámov):

Súčiniteľ prestupu tepla celým oknom Uw (W/m²K) – informuje o celkových stratách energie prostredníctvom kompletných otvorových výplní. Uw je kombináciou hodnoty Ug (schopnosť skla zabrániť úniku tepla) a Uf (schopnosť rámu zabrániť úniku tepla). Uw okien a dverí by podľa normy mala byť 0,85, ale odporúča sa hodnota 0,65 – pri použití moderných okenných rámov a skiel túto hodnotu môžete bez problémov dosiahnuť.

Stavebná hĺbka a utesnenie priestorov medzi sklami:

Pred 20 rokmi boli bežné profily stavebnej hĺbky 50 mm s dvojsklom. Dnes je štandardom hĺbka 80 mm a viac s izolačným trojsklom. Pred 10 rokmi sa medzisklenné rámiky vyrábali najčastejšie z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa rýchlo ochladí a spôsobuje rosenie okien.

V súčasnosti sa na utesnenie zasklenia používajú inovatívne vysokovýkonné dištančné rámiky SWISSPACER ULTIMATE, ktoré majú pri okraji izolačného skla mimoriadne nízku tepelnú vodivosť. Garantujú tak nízku hodnotu Uw okien a fasád a výrazne obmedzujú rosenie okien. Rámiky SWISSPACER ULTIMATE patria k najlepším teplým dištančným rámikom na svete.

Rozdiel medzi dvojsklom a trojsklom

Vyplnenie dutín medzi sklami vzácnymi plynmi:

Tepelnú izoláciu nových okien s dvojsklami aj trojsklami zlepšuje aj naplnenie priestorov medzi sklami vzácnymi plynmi, predovšetkým argónom.

V minulosti sa dodávali trojkomorové okná s izolačným dvojsklom bez vzácneho plynu (napr. argónu), takže mali dnes už nevyhovujúcu hodnotu Ug okolo 2,8. Pre porovnanie – dnešné plastové okno so štandardným izolačným dvojsklom má hodnotu Ug okolo 1,1 a izolačné trojsklo má Ug 0,5.

Viac informácií o tom, ako vybrať nové plastové okná, prípadne rady k výberu hliníkových okien, drevených okien a izolačného zasklenia získate konzultáciou s renomovanými odborníkmi na výrobu a montáž okien a zasklenia.

Špecialisti vám poradia aj s nastavením plastových okien na letný a zimný režim. Poskytnú vám aj informácie o špeciálnych strešných oknách, veľkoplošných posuvných HS portáloch, možnostiach izolačného zasklenia dverí a celoplošného izolačného zasklenia.

Prečo sú dôležité parametre skla


Okná staršie ako 10 rokov sú často zasklené dvojsklom bez argónovej výplne dutiny medzi sklami, s nedostatočne tesniacimi dištančnými rámikmi, ktoré zhoršujú tepelnú izoláciu okna a sú často aj príčinou rosenia okien.

V minulosti boli požiadavky na tepelnú izoláciu okien oveľa nižšie, ako v súčasnosti. Dôvodom boli nízke tepelnoizolačné vlastnosti skiel, nižšie izolačné vlastnosti rámov a okenných konštrukcií, slabá alebo žiadna vzduchotesnosť zasklenia a tepelné mosty okolo okien v dôsledku nedostatočného utesnenia pri zabudovaní otvorových konštrukcií.

Nové okná do domu

Bežný súčiniteľ prechodu tepla oknom Uw sa pred viac ako desiatimi rokmi pohyboval okolo hodnoty 4,0 (W/m²K), zatiaľ čo súčasnou normou Uw je 0,85 (W/m²K) a odporúča sa až hodnota 0,65 – tú je možné bez problémov dosiahnuť pri použití súčasných moderných okenných rámov a skiel.

Pretože až 85 % plochy okna tvorí sklo, tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia sú veľmi dôležité. Inovatívne sklá s transparentnými magnetronovými kovovými povlakmi od Saint-Gobain Glass umožňujú v oblasti tepelnej izolácie excelentné výsledky.

Parametre skla, ktoré najviac odlišujú nové okná od starých


Súčiniteľ prestupu tepla zasklením Ug (W/m²K) je najčastejšie sledovaným parametrom zasklenia. Definuje mieru schopnosti zasklenia neprepustiť teplo smerom von tým, že ho odrazí späť do miestnosti, takže vyjadruje, ako dobre sklo izoluje. Skvelé hodnoty tepelnej izolácie ponúka napríklad tepelnoizolačné trojsklo SGG CLIMATOP XN. V minulosti bola hodnota Ug hlavným parametrom, ktorý sa v prípade zasklenia sledoval. Súčasné inovatívne sklá umožňujú pri plánovaní zasklenia využívať na znižovanie energetickej náročnosti aj ďalšie parametre.

Solárny faktor g – súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia – vyjadruje, koľko % slnečnej energie sklo prepustí do interiéru.

Sklá s vysokým solárnym faktorom umožňujú takzvané solárne zisky, ktoré sa využívajú na zvýšenie teploty v interiéroch. To pomáha znižovať spotrebu energií na vykurovanie v zime a v miestnostiach na severnej a západnej strane budov. Sklo SGG COOL-LITE SKN 183 s veľmi vysokým solárnym faktorom umožní dosiahnuť v zime skvelý tepelný komfort a súčasne významné úspory nákladov na vykurovanie, pretože teplo získané zo slnečného žiarenia je zadarmo.

Protislnečné sklá s nízkym solárnym faktorom chránia interiéry v letnom období pred vstupom slnečného žiarenia aj bez externého tienenia. Minimalizácia prehrievania pomáha znižovať náklady na klimatizáciu. Veľmi účinnými protislnečnými vlastnosťami disponujú napríklad sklá s 3 vrstvami striebra SGG COOL-LITE XTREME 70/33.

Svetelná priestupnosť LT udáva v percentách množstvo svetla, ktoré sklo prepustí do interiéru. Sklá s vysokým percentom svetelnej priestupnosti zaplavujú interiér denným svetlom, takže pomáhajú dosiahnuť úsporu nákladov na umelé osvetlenie. Excelentnou svetelnou priepustnosťou disponuje napríklad inovatívne sklo SGG ECLAZ, ktoré vyniká aj perfektnou energetickou účinnosťou v spojení s využitím vysokých solárnych ziskov.

Francúzske okná

Moderné sklá poskytujú zaskleniu aj ďalšie benefity, ktoré môžu výrazne zlepšiť komfort vášho bývania:


Protihluková ochrana pomocou špeciálnych protihlukových okien s vrstveným sklom SGG STADIP SILENCE s akustickou fóliou vlepenou medzi dve vrstvy skla umožní pokojné bývanie aj v blízkosti rušných ulíc či iných zdrojov hluku. Po výmene starých okien za nové – s protihlukovou ochranou – určite oceníte rozdiel.

Odborníci na kvalitné okná

Bezpečnostné vlastnosti zasklenia sú ďalšou výhodou, ktorú môžete výmenou okien za nové získať:

Tepelne tvrdené (kalené) sklo SGG SECURIT (ESG) vydrží teplotu až 200 °C a je až 5 × odolnejšie proti nárazu.

Vrstvené bezpečnostné sklá s bezpečnostnou fóliou (VSG) poskytujú, okrem schopnosti udržať zvyškovú celistvosť zasklenia po rozbití, aj niekoľko úrovní bezpečnostných vlastností od ochrany osôb (SGG STADIP SAFE) až po ochranu majetku (SGG STADIP PROTECT) a ďalšie špeciálne bezpečnostné vlastnosti (napríklad protipožiarne sklá).

Úprava tlaku v izolačných sklách je úplne novou technológiou, ktorá sa používa na ochranu skiel pred praskaním v dôsledku rozdielu v tlaku vzduchu pod vplyvom nadmorskej výšky, náhlych teplotných a sezónnych klimatických zmien, použitia širokých dištančných rámikov či výrazného nepomeru strán izolačného skla.

Ak je miesto zabudovania nových okien v oblasti, ktorá leží v nadmorskej výške s rozdielom väčším ako 500 m od miesta výroby, je nutné v dutinách vo vnútri izolačných trojskiel upraviť tlak. Keďže Nitra leží cca 150 m nad morom, v izolačných trojsklách je nutné upraviť tlak v dutinách medzi sklami už od nadmorskej výšky zabudovania 650 m n. m.

Úprava tlaku v izolačnom skle je možná 2 spôsobmi:

  • Prístrojom ALTIMETER – na základe zadanej nadmorskej výšky miesta zabudovania (prípadne kritického transportu) a priemernej celoročnej teploty na tomto mieste.
  • Použitím ventilu SWISSPACER AIR – bez potreby akýchkoľvek vstupných parametrov – vyrovnávanie tlaku sa deje nepretržite podľa meniacich sa podmienok na mieste inštalácie. V tomto prípade však nie je možné plniť dutiny medzi sklami argónom.

Pred výmenou okien sa poraďte s odborníkmi


V prípade, že premýšľate o výmene okien na starom dome či o výmene plastových okien starších ako 10 rokov v paneláku, odporúčame poradiť sa so skúsenými odborníkmi. Je vhodné objednať si u špecialistov meranie úrovne tepelnej izolácie svojich okien pomocou termokamery a vypracovanie odborného posudku, ktorý by mal definovať aktuálny stav tepelnej izolácie, návrh parametrov nových okien, predpokladané úspory energií a plánované náklady na výmenu okien.

Za posledných desať rokov sa technológie výroby skla aj okenných rámov posunuli k oveľa lepšej energetickej účinnosti a poskytujú aj množstvo benefitov, ktoré zvyšujú užívateľský komfort – preto je výmena okien veľmi efektívnou formou zateplenia budov. Vďaka dosiahnutým úsporám energií patrí výmena okien k stavebným úpravám starších domov s veľmi výhodnou návratnosťou investícií.